Andersen's 27th NHL shutout

Andersen's 27th NHL shutout

2024-04-07T23:43:39Z/00:02:04
Kochetkov holds Canadiens scoreless

Kochetkov holds Canadiens scoreless

2024-03-31T02:25:51Z/00:01:43
Andersen's 26th NHL shutout

Andersen's 26th NHL shutout

2024-03-29T02:16:01Z/00:03:49
Andersen’s 25th shutout

Andersen’s 25th shutout

2024-03-15T02:00:11Z/00:02:22
Kochetkov blanks Panthers

Kochetkov blanks Panthers

2024-02-23T03:09:22Z/00:03:11
Kochetkov posts shutout in win

Kochetkov posts shutout in win

2023-11-12T02:56:44Z/00:02:43
Raanta's 20th NHL shutout

Raanta's 20th NHL shutout

2023-10-28T01:57:54Z/00:02:11
Raanta’s 19th NHL shutout

Raanta’s 19th NHL shutout

2023-04-02T01:55:32Z/02:02
Kochetkov’s 4th NHL shutout

Kochetkov’s 4th NHL shutout

2023-03-10T02:53:30Z/02:12
Raanta's 17th NHL shutout

Raanta's 17th NHL shutout

2022-12-31T03:44:01Z/01:38
Raanta earns a shutout win

Raanta earns a shutout win

2022-12-28T02:45:34Z/02:17
Kochetkov earns 3rd NHL shutout

Kochetkov earns 3rd NHL shutout

2022-12-14T03:02:05Z/02:32
Kochetkov's 16-save shutout

Kochetkov's 16-save shutout

2022-12-11T03:54:07Z/01:19
Kochetkov's first career shutout

Kochetkov's first career shutout

2022-11-15T04:58:44Z/03:17
Raanta's 1st playoff shutout

Raanta's 1st playoff shutout

2022-05-21T03:06:43Z/03:03
Andersen’s 23rd career shutout

Andersen’s 23rd career shutout

2022-04-01T02:48:29Z/03:13
Raanta's 36-save shutout

Raanta's 36-save shutout

2022-03-11T02:52:15Z/02:25
Andersen’s 22nd career shutout

Andersen’s 22nd career shutout

2022-02-26T03:30:56Z/01:45
Andersen's 21st career shutout

Andersen's 21st career shutout

2022-02-11T03:33:44Z/01:34
Raanta's first SO with Hurricanes

Raanta's first SO with Hurricanes

2021-12-31T02:56:39Z/02:36
Andersen's first shutout of year

Andersen's first shutout of year

2021-10-29T02:17:17Z/00:40
Nedeljkovic's third NHL shutout

Nedeljkovic's third NHL shutout

2021-04-09T02:11:10Z/01:24
Nedeljkovic's 2nd career shutout

Nedeljkovic's 2nd career shutout

2021-03-23T04:44:40Z/01:27
Reimer's 24th career shutout

Reimer's 24th career shutout

2020-01-12T03:38:38Z/02:16
Mrazek shuts out the Coyotes

Mrazek shuts out the Coyotes

2020-01-11T00:30:00Z/00:57