Ullmark earns shutout in win

Ullmark earns shutout in win

2024-02-09T02:58:40Z/00:01:48
Swayman's 10th NHL shutout

Swayman's 10th NHL shutout

2023-10-25T04:09:15Z/00:01:34
Swayman's 2nd consecutive shutout

Swayman's 2nd consecutive shutout

2023-03-19T19:53:48Z/02:39
Swayman’s 8th NHL shutout

Swayman’s 8th NHL shutout

2023-03-17T02:56:29Z/02:48
Swayman blanks the Predators

Swayman blanks the Predators

2023-02-17T03:55:54Z/02:27
Ullmark shuts out the Avs

Ullmark shuts out the Avs

2022-12-08T05:08:49Z/01:49
Ullmark's 1st shutout as a Bruin

Ullmark's 1st shutout as a Bruin

2022-04-29T02:12:55Z/03:47
Swayman records 5th NHL shutout

Swayman records 5th NHL shutout

2022-03-01T06:40:27Z/03:27
Swayman’s 4th shutout

Swayman’s 4th shutout

2022-02-12T20:50:07Z/01:19
Swayman's 3rd career shutout

Swayman's 3rd career shutout

2021-12-03T05:13:22Z/02:14
Swayman’s second career shutout

Swayman’s second career shutout

2021-05-07T01:56:20Z/00:51
Rask's 20-save shutout

Rask's 20-save shutout

2021-05-04T02:13:41Z/00:55
Swayman's first NHL shutout

Swayman's first NHL shutout

2021-04-17T02:11:24Z/00:54
Halak's 52nd career shutout

Halak's 52nd career shutout

2021-03-12T03:01:20Z/01:24
Rask's 50th career NHL shutout

Rask's 50th career NHL shutout

2020-03-11T02:07:39Z/02:39
Rask's 25-save shutout

Rask's 25-save shutout

2020-02-29T21:31:22Z/01:59
Halak's 50th NHL shutout

Halak's 50th NHL shutout

2019-12-28T00:00:00Z/03:59
Halak’s 24-save shutout

Halak’s 24-save shutout

2019-12-04T02:57:42Z/01:28
Rask's 47th career shutout

Rask's 47th career shutout

2019-10-26T23:00:00Z/01:23
Halak's 48th career shutout

Halak's 48th career shutout

2019-10-06T01:00:00Z/01:57
Rask's 24-save shutout

Rask's 24-save shutout

2019-05-17T00:00:00Z/01:16
Rask's 39-save shutout

Rask's 39-save shutout

2019-05-07T03:12:25Z/02:07
Rask's milestone shutout

Rask's milestone shutout

2019-02-03T17:30:00Z/02:15