Comrie’s 2nd NHL shutout

Comrie’s 2nd NHL shutout

2023-03-25T23:51:27Z/02:19
Anderson's 43rd career shutout

Anderson's 43rd career shutout

2022-12-14T04:02:29Z/02:27
Ullmark's 41-save shutout

Ullmark's 41-save shutout

2019-10-25T23:30:00Z/01:54
Hutton's 47-save shutout

Hutton's 47-save shutout

2019-10-18T02:30:00Z/01:40
Hutton's 12th career shutout

Hutton's 12th career shutout

2019-10-14T19:00:00Z/01:53
Pepsi Zero Shutout: Quartet

Pepsi Zero Shutout: Quartet

2018-12-23T03:31:05Z/00:41
Ullmark's first career shutout

Ullmark's first career shutout

2018-10-14T01:00:00Z/01:14