STL

Shorthanded Goals

Kapanen scores opening SHG

Kapanen scores opening SHG

2023-10-27T01:38:36Z/00:00:37
Kyrou's short-handed goal

Kyrou's short-handed goal

2023-10-15T01:21:07Z/00:00:37
Kapanen scores SHG on breakaway

Kapanen scores SHG on breakaway

2023-03-05T03:30:00Z/00:35
Thomas scores SHG

Thomas scores SHG

2023-03-01T01:00:00Z/00:34
Toropchenko scores breakaway SHG

Toropchenko scores breakaway SHG

2023-02-24T01:00:00Z/00:22
Saad starts off scoring with SHG

Saad starts off scoring with SHG

2023-01-04T00:00:00Z/00:36
Tarasenko ties it late with SHG

Tarasenko ties it late with SHG

2022-12-16T02:00:00Z/00:38
Saad's go-ahead shorthanded goal

Saad's go-ahead shorthanded goal

2022-12-11T22:36:24Z/00:34
O'Reilly extends lead with SHG

O'Reilly extends lead with SHG

2022-11-17T01:58:06Z/00:35
Buchnevich one-times SHG by glove

Buchnevich one-times SHG by glove

2022-04-05T00:00:00Z/00:39
Thomas nets SHG off turnover

Thomas nets SHG off turnover

2022-03-31T02:00:00Z/00:30
Thomas buries a SHG

Thomas buries a SHG

2022-02-18T00:00:00Z/00:39
Tarasenko's shorthanded goal

Tarasenko's shorthanded goal

2022-02-13T01:00:00Z/00:44
Bozak opens scoring with SHG

Bozak opens scoring with SHG

2022-01-22T03:00:00Z/00:45
Buchnevich scores SHG

Buchnevich scores SHG

2022-01-08T01:00:00Z/00:39
Mikkola  scores SHG

Mikkola scores SHG

2021-12-19T20:00:00Z/00:43
Saad's shorty flutters home

Saad's shorty flutters home

2021-11-05T02:30:00Z/00:39
Krug's late game-tying SHG

Krug's late game-tying SHG

2021-11-04T02:00:00Z/00:49
Barbashev's go-ahead SHG

Barbashev's go-ahead SHG

2021-10-24T00:00:00Z/00:31
Buchnevich buries a SHG

Buchnevich buries a SHG

2021-10-02T00:30:00Z/00:36
Bozak nets SHG nine seconds later

Bozak nets SHG nine seconds later

2021-05-22T01:30:00Z/00:44
O'Reilly buries shorthanded goal

O'Reilly buries shorthanded goal

2021-05-08T02:00:00Z/00:42
Bozak's shorthanded goal

Bozak's shorthanded goal

2021-04-30T00:00:00Z/00:33
O'Reilly steals and scores SHG

O'Reilly steals and scores SHG

2021-04-10T00:00:00Z/00:26
Bozak's game-tying SHG

Bozak's game-tying SHG

2021-03-20T01:00:00Z/00:47